משרד הפטנטים האמריקאי - מידע כללי וסוגי פטנטים

משרד הפטנטים האמריקאי United States Patent and Trademark Office (או בקיצור USPTO), הוא אחד ממשרדי הפטנטים הגדולים והחשובים ביותר ברמה הבינלאומית. משרד זה נוסד בתאריך ה-2 לינואר 1975 בוושינגטון די.סי, ובכל שנה מוגשות אליו בקשות רבות לפטנטים מכל רחבי העולם. במאמר זה אנו נתמקד בהיבטים המרכזיים הקשורים בהגשת בקשות לפטנטים ב-משרד הפטנטים האמריקאי.

כל רעיון, המצאה או תהליך עבודה המבטאים חידוש ייחודי יכולים להיחשב כ-"פטנטים". פטנט מהווה זכות קניין רוחני עבור מי שהגה אותו, כך שהוא יכול להגן עליו מבחינה משפטית (על פי רוב לתקופה של 20 שנה). בכדי לקבל פטנט על המצאה מסוימת, יש צורך להגיש בקשה מסודרת לכך במשרד פטנטים. כל מדינה יכולה לאפשר ליזמיה להגיש בקשה לקבלת פטנט. במידה והבקשה מאושרת, הזכות המשפטית עליה ניתנת בתוך גבולותיה של אותה המדינה. מסיבה זו בדיוק, דואגים יזמים וממציאים רבים להגיש את בקשתם לקבלת פטנט גם במשרד הפטנטים האמריקאי (USPRO). בזכות זאת, הם יכולים לקבל הכרה וזכות משפטית בינלאומית עבור המצאתם.

תהליך רישומם של פטנטים בארצות הברית נבדל מתהליך רישומם של פטנטים במדינות אחרות בעולם. להלן נקודות השוני מרכזיות:

בקשת פטנט זמנית (פרוביזורית)

משרד הפטנטים האמריקאי מאפשר ליזמים, ממציאים וחברות טכנולוגיות מכל העולם להגיש בקשות פטנט זמניות. מדובר באופציה ייחודית למשרד הפטנטים האמריקאי המהווה הליך מקדים להגשת בקשת הפטנט הרגילה.

במה שונה בקשת הפטנט הזמנית (הפרוביזורית) לעומת בקשת הפטנט הרגילה?

  • בקשות פטנט זמניות אינן מחויבות לעמוד בקריטריונים הרשמיים שלפיהם ניתן להגיש בקשות פטנט רגילות.
  • בניגוד לבקשות הפטנט הרגילות, הבקשות הפרוביזוריות אינן נבחנות או מפורסמות בציבור (הכוונה היא לפרטים כמו שם הממציא והמצאתו ותאריך הגשת הבקשה לפטנט). תיאור טכני של הפטנט יפורסם בציבור הרחב רק לאחר הגשתה של בקשת הפטנט הרגילה.
  • במידה וחלפה שנה מיום הגשת הבקשה הזמנית, וטרם הוגשה בקשת הפטנט הרגילה, הבקשה הזמנית לא תוכל להעניק לבעל הבקשה זכות על הפטנט.

**חשוב לדעת: כלל הבקשות הפרוביזוריות נמצאות תחת אמתחתו של משרד הפטנטים האמריקאי, ורק בעלי הבקשה אשר הגישו אותן (או מיופי כוח מטעמם) יהיו רשאים לקבל עותקים ממנה.

הגדרת סטאטוסים ייחודיים למגישי בקשות הפטנטים

משרד הפטנטים האמריקאי מאפשר ליזמים, ממציאים, חברות טכנולוגיות וכו' להגיש את בקשת הפטנט שלהם תחת אחד משלושת המעמדות הבאים: "ישות מיקרו" (Micro entity), "ישות קטנה" (small entity) או "ישות גדולה (Large Entity). חלוקה זו יכולה להקל מבחינה כספית על מגישי הבקשות הפרטיים בעיקר.

ישות מיקרו

ישות מיקרו, בהגדרתה, תוכל להיות כל ישות מזערית מבחינה עסקית (כמו יזמים וממציאים פרטיים). ישויות מיקרו זוכות לשלם רק 25% עבור כל פעולה אדמיניסטרטיבית של רישום הפטנט שלהן. מי שמבקש להגיש בקשה לפטנט כ-"ישות מיקרו", צריך לעמוד באחד מן הקריטריונים הבאים:

- הכנסה שאינה עולה על 177,117$ (על פי נתונים הנכונים לשנת 2018).

- הוכחת קשר למוסד אמריקאי להשכלה גבוהה (דרך העסקה ישירה או באמצעות כל התקשרות חוזית).

ישות קטנה

ישויות קטנות משלמות באופן מופחת של 50% עבור כל פעולת רישום הקשורה בהגשת הפטנט שלהן. כל אדם פרטי או חברה המבקשים להגיש בקשות פטנט כישויות קטנות, צריכים לעמוד בקריטריונים הבאים:

- העסקה של פחות מ-500 עובדים.

- החזקת זכויות בלעדיות על הפטנט (באופן עצמאי או יחד עם אדם נוסף).

- ארגון ללא מטרות רווח המגיש בקשה לפטנט:

1) ארגונים מדעיים או חינוכיים הפועלים ללא כל מטרת רווח והם נמצאים באחת ממדינותיה של ארצות הברית.

2) כל ארגון הפועל ללא מטרות רווח באיזושהי מדינה בעולם, כאשר אופי פעילותו דומה לזה של ארגונים ללא מטרות רווח בארצות הברית.

ישות גדולה

לעומת "ישויות המיקרו" וה-"ישויות הקטנות", לישות הגדולה לא אין כל הנחה בעלויות הגשת הפטנט ועליה לשלם אותן במלואן. שני הקריטריונים המרכזיים אשר באמצעותם ניתן להגדיר "ישות גדולה" - הינם:

1) כל ארגון המעסיק באופן ישיר למעלה מ-500 עובדים.

2) כל ארגון שבהכרח פועל מתוך מטרות רווח.

בקשה לזירוז בחינת הפטנט

משרד הפטנטים האמריקאי מאפשר למגישי בקשות הפטנטים להעביר בקשות מיוחדות לזירוז בחינתן. הבקשות המזורזות תיבחנה שלא על פי תורן.

באילו דרכים ניתן לבקש לבצע זירוז של בחינת בקשת הפטנט?

-תוכנית PPH (השם המלא (Patent Prosecution Highway)

- מסלול זירוז ייחודי שנקרא Track One.

אופי בחינתם של בקשות הפטנטים על ידי משרד הפטנטים האמריקאי

כלל בקשות הפטנטים המוגשות למשרד הפטנטים האמריקאי נבחנות בקפידה יתרה ביחס למדינות אחרות בעולם. לאחר כשנתיים מתאריך הגשת הפטנט, מתקבל דו"ח בחינה ראשון שיש להשיב עליו בתוך 3 חודשים מרגע קבלתו. איחורים בתגובה לדו"ח של מעבר לטווח השלושה חודשים, יהיו עשויים לגרור קנסות הנעים בין 60-600$. אם הדו"ח לא ייענה בתוך חצי שנה, בקשת הפטנט עלולה להיגנז לגמרי.

דו"ח הבחינה הראשונה מכונה Not Final (אינו סופי). דו"ח הבחינה השני נקרא Final (סופי), והוא אמור לרכז בתוכו את החלטתו הסופית של משרד הפטנטים האמריקאי: האם להעניק או לא להעניק פטנט על רעיון או המצאה מסוימים. במידה והתקבלה ההחלטה שלא לאשר את הפטנט, מגיש הבקשה יוכל להעבירה מחדש עבור אגרה בסך של כ-400$.

עובדים על פיתוח של מוצר חדש?

חושבים שהוא שווה פטנט?

אנחנו בחברת גיזמו הנדסה מעניקים פתרונות הנדסה מלאים מקצה לקצה עבור יזמים, ממציאים וחברות טכנולוגיות המעוניינות לפתח מוצרים חדשים. אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר, ואנו נשמח לספק לכם ייעוץ והכוונה מקצועיים אשר יוכלו לעזור לכם להפוך את הרעיון שלכם למציאות!