Greenbo Designs

 Greenbo / גרינבו חברה לעיצוב תעשייתי

חברת Greenbo היא חברה בינלאומית (בעלת סניף בארץ) העוסקת בתחום העיצוב התעשייתי בעיקר בכל הנוגע לעיצובים של מוצרים חכמים ובכלל מוצרים הקשורים בנופם של בתים וגינות. החברה נוסדה בשנת 2007 והיא מאמינה גדולה בתכנון עיצוב פשוט- אך יחד עם זה מוביל בחדשנות, בטיחותי ונאמן לסביבה.

סניף החברה בישראל ממוקם באזור המרכז.