ZOG360 חברה לעיצוב תעשייתי בשרון

ZOG360

חברת ZOG360 בעלת סטודיו בתחום העיצוב התעשייתי. בסטודיו משולבת עם עבודת העיצוב גם עבודה הנדסית המאפשרת לספק מענה עבור מוצרים בהם קיימות מערכות טכנולוגיות מורכבות. בכדי להגיע לתוצאות מדויקות ואיכותיות מבחינת העיצוב, נעשה שימוש כבר מהשלב הקונספטואלי (גיבוש הרעיון) של המוצר במודלים תלת-ממדיים המסייעים בכך.

חברת "ZOG360" נמצאת באזור השרון.