מנגנון הפעלה אוטומטי לרחפן

מגננון להפעלה פשוטה של רחפן מרחוק

פיתוח הנדסי עבור קופסה חכמה \ מנחת לרחפנים.
מנגנון יפה להפעלה פשוטה של הרחפן מרחוק.