TopCart - עגלת קניות מתקפלת

עגלת קניות המתקפלת בעצמה לתא המטען של הרכב.

מנגנון קיפול מיוחד שפותח עבור חברת TOPCART מאפשר לגלגל את העגלה עם הקניות ישירות לתא המטען של הרכב, כאשר הרגליים מתקפלות מעצמן בעת הכניסה לרכב.

המוצר מיתר את הצורך בהנפת שקיות הקניות ומאפשר לקחת את המוצרים מהקופה עד הבית מבלי לסחוב.