מערכת למיון שיער

מערכת חכמה הממיינת שיער לפי פרמטרים מוגדרים

מכונה מיועדת למיון שיער לפי אורכים מוגדרים וקשירת גומיה על צמת שיער.

מכונה מורכב ממנועי סרוו ומערכות פנאומטיות.