הגדלת הסיכוי לגיוס השקעה - איך מגייסים השקעה למוצר חדש

הגשת בקשה לפטנט במסגרת הניסיון להגן על רעיון טוב למוצר חדש או שיפור מוצר קיים מחייב משאבים כספיים לא רק לצרכי תשלום לעורך הפטנטים שיגיש את הבקשה לפטנט. חשוב להקפיד על מספר פעולות כדלקמן: הערכת מוצר, תרגום פטנט וביצוע תרשימים של הפטנט. כמו כן יש לבנות אב טיפוס למוצר. יש צורך בהשקעה של זמן רב ומאמצים ניכרים כדי להשלים את תהליך רישום הפטנט.

הכנת תכנית עסקית

חשוב להכין תכנית עסקית מעמיקה שתוצג בפני משקיעים פוטנציאליים. נקודת המוצא היא גיבוש רעיון טוב אולם המשקיעים ידרשו להבין כיצד המוצר החדש יאפשר להם לגרוף רווחים. אם אין באפשרותכם לבנות תכנית עסקית מומלץ לפנות למומחים חיצוניים. התכונית העסקית צריכה להכיל בפרוטרוט מספר גורמים וביניהם: מהי כמות הכסף המבוקשת, מהן המטרות של הכסף הזה, כיצד יעבור המוצר לייצור, כיצד יופץ למכירה וישווק ומהם ההכנסות והרווחים הפוטנציאליים שיתקבלו.

כיצד להגדיל את הסיכויים?

חשוב לבקש כמות מספקת של כסף למימון הפרויקט במלואו. מתוך מחקרים שנערכו על ידי בנק ארה"ב נראה כי 79% מהכישלונות של עסקים קטנים קרו בשל יציאה לשוק ללא משאבים כספיים מספקים. כדי להימנע ממצב זה חשוב להכין תכנית עסקית מקצועית ויסודית. מנהלי חברות השקעות לא תמיד מקדישים זמן לבחינת התכניות העסקיות שמגיעות אליהם ומעדיפים להתרכז בהמלצות. מומלץ ליצור קשר עם המשקיעים דרך הפנייה של עורך דין, בנקאי, רואה חשבון, או מנהל חברה שיש ברשותה תיק אצל המשקיע הפוטנציאלי.

טרם הפנייה למנהלי חברות השקעות יש להיערך בהתאם ולחשוב על אופן הצגת התוכנית בעל פה שנדרשת לכלול את המרכיבים שלהלן: עסקי החברה, יתרון יחסי, סיכוי הצמיחה של העסק, איך יושגו היעדים, מי הם מנהלי המפתח ומה הרקע שלהם והיקף המימון הרצוי לרבות האופן שבו ינוצל.