תהליכי בקשה, בחינה ורישום פטנטים - המדריך השלם

מהו פטנט

פטנט מוגדר כזכות בלעדית הניתנת עלידי הממשלה לשימוש בידע או רעיון כלשהו (כלומר, בעלות על רעיון או טכנולוגיה),לתקופה מוגבלת של זמן תמורת גילוי ציבורי של ההמצאה. הנוהל לרישום פטנטים במדינה מסויימת, הדרישות המוטלות על הממציא והיקף הזכויות עשויות להשתנות משמעותית בין מדינות על פי חוקים לאומיים ולפי הסכמים בינלאומיים.

בדרך כלל, עם זאת, ישנם כמה גורמים קבועים בכל המדינות אשר נבדקים עם הגשת הבקשה לרישום פטנט. יישום הפטנט חייב לכלול תביעה אחת או יותר, הפטנט חייב להיות חדש, יצירתי, ושימושי בתעשייה או ביישומים אחרים. במדינות רבות ישנם תחומים אשר לא יכללו פטנטים, כגון שיטות עסקיות, קוד תוכנה ותחומים נוספים. הזכות הבלעדית הניתנת לממציא המחזיק פטנט, היא הזכות למנוע מאחרים לעשות שימוש בידע, להשתמש בטכנולוגיה, למכור, או להפיץ את ההמצאה או ללא רשות.

בחינת ואישור בקשת הפטנט

הגשת בקשה לפטנט היא הצעד הראשון בהליך רישום של פטנטים. תאריך הבכורה או הקובע של הבקשה הוא המועד שבו הבקשה התקבלה במשרד הפטנטים. בחינת הבקשה הוא תהליך די ארוך שיכול להתפרש על פני בין שנתיים לשלוש שנים, אם לא יותר. בעל הפטנט אינו מחזיק בשום זכויות משפטיות כל עוד הבקשה נמצאת בתהליך. תקופה זו מכונה patent pending ובמהלכה יכול בעל ההמצאה לחשוף את המצאתו בקרב הציבור הרחב למטרות קידום עסקי ושיווק. יש לזכור כי טרם הגשת הבקשה אין לפרסם את הפטנט מכיוון שפרסום זה, גם אם נעשה על ידי בעל ההמצאה, יכול לפגוע בתוקף הפטנט. לאחר שמשרד הפטנטים בחן את הבקשה ואישר אותה, הפטנט עצמו יהיה בעל תוקף במשך 20 השנים הבאות החל ממועד רישום הבקשה. בהתאם לתקנות של המדינה בה נרשם הפטנט תיקבע התקופה שבה יהיה צורך לבצע חידוש רישום. מכיוון שרישום פטנטים הוא טריטוריאלי, ההגנה עליו תקפה במדינות בהן הוא נרשם בלבד.

 פטנט בישראל

אילוסטרציה: כל מה שרציתם לדעת על פטנטים

הסכם סודיות ופטנטים

יזמים מתחילים רבים סבורים כי להסכמי הסודיות אין ערך היות והם תלויים ברצון הטוב של מי שחותם עליהם. מדובר בטעות מכיוון שהסכם הסודיות הוא כלי מרכזי מאד במשא ומתן וזאת מעצם היותו מרתיע בפני הפרת הפטנט על ידי מי שחותם עליו.

שירותי חברת "גיזמו הנדסה" בתחום:המשרד מספק שירות חיפוש פטנטים אמין ומאובטח. השירות מאפשר ללקוח לעבור משוכה זו בהצלחה ולהמשיך לאחר מכן לשלב הפיתוח הנדסי של המוצר.