כמה עולה לרשום פטנט בישראל - תחשיבי עלויות לרישום פטנטים

עלויות רישום פטנט בישראל מהוות פונקציה ישירה של היקף העבודה שהושקעה בדבר, ועל כן ישנו קושי מסוים להעריך במדויק את העלויות. גם אם ניתן לבצע הערכה של היקף העבודה במסגרת הכנת פירוט הבקשה לפטנט, בכל זאת לא תמיד יש אפשרות לדעת מה יהיה אורך תקופת ההתמודדות מול רשות הפטנטים בישראל. ככלל, העלויות יאמירו במקביל לכמות הסבבים שיידרשו במסגרת ההתמודדות מול רשויות הפטנטים. כתוצאה מכל האמור לעיל, עורכי פטנטים כיום מעדיפים להימנע ממתן הערכה של עלויות רישום פטנט עד לקבלתו.

בקשה לפטנט פרוביזיונאלית בארצות הברית

כדי לקבל אומדן כלשהו, ניתן לפנות אל הערכות של מומחים העוסקים בתחום הפטנטים בארצות הברית ומסוגלים לנקוב בהיקף העלויות הנדרש לשם רישום פטנטים בארה"ב. הכנת בקשה ארעית- פרוביזיונאלית כרוכה בעלויות רישום של כ150 דולר בלבד. עם זאת, יש לציין שעלות זו היא עלות האגרה בלבד ובמידה ומשרד עורכי פטנטים נדרש לעבוד על ניסוח הבקשה, סביר להניח שעלות העבודה של המשרד תיהיה קרובה לעלות הניסוח של פטנט מלא (אלפי דולרים בודדים). יש לציין כי המדובר כאן הוא בקשה פרוביזיונאלית בלבד שלא נדרשת לעמוד בקריטריונים הרשמיים של בקשה לפטנט. לאחר שנה החל ממועד הגשת הבקשה הארעית יש להגיש בקשה קבועה שעולה בין 8 ל-15 אלף דולר בהתאם למשרד בו מבוצעת העריכה.

מהן העלויות בישראל?

לאחר מכן יש להכין מענה לדוחות הבחינה. בחינת הפטנט מתבצעת על ידי העלאת השגות הבוחן- דוח המדינה ומענה של מבקש הבקשה לפטנט. לדברי מומחים, העלות של כל סבב כזה נעה בין 2 ל-5 אלף דולר. באופן כללי הסכום הסופי שנדרש לתהליך הוא 30 אלף דולר ואם ישנה אפשרות לקצר תהליכים ניתן לחסוך בתקציב כ- 10 אלף דולר. ראשית נציין כי העלויות בישראל הן הרבה יותר מתונות ומתחלקות לשלושה חלקים: עריכת פירוט הבקשה לפטנט, מענה לדוחות בחינה ואגרות. להבדיל מהאגרות שהינן קבועות, עלויות השכר של עורכי פטנטים משתנות ממשרד למשרד.