תהליכי מחקר ופיתוח עבור מוצר חדש

תהליכי מחקר ופיתוח למוצר חדש על ידי צוות המהנדסים בחברת גיזמו-מייקר.

מחקר הוא תהליך מרכזי במימושו של מוצר משלב הרעיון אל שלב הביצוע. בתהליך הפיתוח של מוצר, פעמים רבות צוות הפיתוח נדרש לענות על צרכים כלשהם או על שאלות מקצועיות, למצוא דרכים שונות לפתרון בעיות ולפרוץ מסגרות קיימות. תהליכי המחקר הם חלק מרכזי ואינטגרלי במימוש ובפיתוח של מוצר חדש, והם שמאפשרים קיום של פריצות דרך אמיתיות. המחקר ב פיתוח המוצר משתלב במקביל או לאחר שלב אפיון המוצר, ולרוב בודק היתכנות של דבר מסויים, בין אם מדובר בהיתכנות טכנולוגית או בהיתכנות כלכלית.

יעד המחקר: 
כל מחקר מתחיל ביעד כלשהו, או בשאלה כלשהי שעליה צוות המחקר מחפש מענה. ראשית יש לאפיין את תחום המחקר הכללי, אם מדובר במחקר טכנולוגי, מדעי או דווקא במחקר כלכלי. יש גם לאפיין את דיציפלינות המחקר השונות- מחקר טכנולוגי או הנדסי יכול לכלול בתוכו תחומי ידע רחבים ושונים כגון הנדסת חומרים, מכונות, אלקטרוניקה, פיזיקה, כימיה, מדעי החיים... המחקר יכול להיות מקיף ביותר ויכול להיות מצומצם, בהתאם לצורך המוגדר. בנוסף יש לגבש את שאלת המחקר- סוגיית המפתח שאנחנו מנסים למצוא עליה מענה. לעיתים, שאלת המפתח או נושא המחקר הינם מופשטים וכללים- "איך נבצע משימה X?", "איזה תהליך יגרום לתוצאה הרצויה?", "האם לרעיון זה או אחר יש היתכנות כלכלית או טכנולוגית?". לפעמים מחקר הוא בכלל מחקר כלכלי! צוות המחקר רוצה לבדוק האם קיים ביקוש בשוק למוצר מסויים, או האם ישנה היתכנות כלכלית לקיומו של המוצר, ובודק מחירים מומלצים, רוכשים בארץ ובעולם, שותפויות אפשריות וכו . המשותף לכל המחקרים הוא שמטרתם לענות על שאלות וצרכי צוות הפיתוח.

 לעתים רבות, נדרש מחקר כלכלי בשלב אפיון המוצר. כאשר ממציא הוגה רעיון כלשהו, או יזם מפתח מוצר כלשהו, לרוב אין בידיו את המידע הכלכלי המדוייק הנחוץ כדי לברר את ההיתכנות הכלכלית של המוצר. הביקוש למוצר בקרב קהל היעד, מחיר התמחור הרצוי, דרכי השיווק ואופן השימוש במוצר, מתחרים, טכנולוגיות מקבילות ומצב שוק היעד הם כולם מרכיבים קריטיים המשפיעים על אפיון המוצר ועל תהליך התכנון שלו. כאשר המידע הזה לא מצוי בידי היזם, וכאשר לא ניתן לברר אותו ממקורות קיימים, יש צורך במחקר כלכלי שיענה על שאלות אלה. התייעצות עם אנשי מקצוע, עם קבוצות מיקוד וקהלי יעד שונים יכולים לסייע לצוות המחקר לבדוק את כדאיותו הכלכלית של המוצר המתוכנן ואת האספקטים השונים והאלמנטים השונים שיש להדגיש במוצר על מנת לוודא ולבסס את הצלחתו הכלכלית. חשוב שהיזם וצוות הפיתוח יכירו את השוק בו ישווק המוצר, יכירו את המתחרים ואת המוצרים הקיימים. השלמת הרקע הכלכלי- מקצועי הוא מפתח ל תכנון מוצר מוצלח ולאחר מכן לרווחים, ולכן המחקר הכלכלי הוא שלב מכריע בפיתוח.

מחקר טכנולוגי:
סוג אחר של מחקר שונה במהותו הוא המחקר הטכנולוגי. המחקר הטכנולוגי נועד לענות על צורך הנדסי שעולה במהלך שלבי התכן של המוצר, לאחר אפיונו. אם למשל מתוך הדרישה ליצור מוצר קומפקטי עולה הצורך למזער מנגנון מכני או מעגל אלקטרוני, יש לבצע מחקר בכיוון זה עד להשגת התוצאה ההנדסית הרצוייה. כאשר קיימת דרישה טכנולוגית הנחוצה למוצר, והפתרון אינו קיים בשוק, ניתן לבצע מחקר שמטרתו למצוא את הפתרון ההנדסי הנחוץ, בין אם מדובר בשילוב של פתרונות קיימים או בפתרון חדש "מאפס". המחקר למעשה "יוצא" מתוך הצורך ומתוך אפיון המוצר והדרישות השונות, ומחפש פתרון תיאורטי, הנדסי, טכנולוגי או מדעי לבעיה שהועלתה. לאחר מכן, צוות הפיתוח יחפש דרכים לשלב את הפתרון הטכנולוגי בתוך מוצר מעשי וישים, שיש לו היתכנות כלכלית.

לדוגמה, ייתכן ונדרש בתהליך ה אפיון מוצר קומפקטי מאוד, שמסוגל לדחות יתושים. צוות המחקר יגדיר את הבעיה ("איך אפשר לדחות יתושים?"), ולאחר מכן יפנה לדיציפלינות המחקר השונות כדי למצוא את התשובה. בדוגמה שלנו צוות המחקר יחפש אולי בתחומי הביולוגיה (חומרים שונים, קולות, ריחות..), או אולי בתחומי הכימיה כדי לחפש תרכובת ייחודית; ייתכן שהפתרון יהיה אפילו פתרון פיזיקלי או הנדסי. לאחר שנמצא הפתרון הידאלי, כלומר באיזו שיטה אכן ניתן לדחות את היתושים, יבצע צוות המחקר ניסויים שונים כדי לאמת קביעה זו ולוודא כי אכן השיטה שנבחרה תעמוד ביעדי התכנון.

מימוש הפתרון הטכנולוגי:

משנמצא הפתרון הטכנולוגי, יחפשו החוקרים דרך למזער ולהתאים את הפתרון למוצר מעשי, כלומר יתאימו את השיטה הנבחרת לשימוש במוצר "אמיתי", שעונה על כל הדרישות והמאפיינים השונים שהוגדרו. כמובן שחשוב מאוד לבדוק, שלמוצר שפותח בעזרת הפתרון שנבחר יש היתכנות כלכלית טובה! פתרונות מדעיים או טכנולוגיים טובים לא תמיד מספיקים- המוצר צריך להיות משתלם ללקוח ורווחי ליזם. ייתכן שתוצאות המחקר התיאורטי לא יתאימו למימוש במוצר, או שיהיו יקרים ולא משתלמים לפיתוח ומכירה. לכן חשוב להתייעץ עם צוות מחקר ופיתוח מקצועי ואיכותי כמו שלנו, בחברת מקביט.