משקיע הון סיכון בישראל - אבי איל

Avi Eyal 
אבי איל

אבי איל הוא משקיע VC  הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים 
ישראליים. מתעניין בעיקר בהשקעות בתחומי המובייל. כדאי לפנות אליו בשלב הוכחת 
הטכנולוגיה. אבי נוהג להצטרף להשקעות בסכומים של K200 ומעלה. בעבר השקיע 
בחברות כגון Yevvo, KitLocate, GreenIQ ועוד.