משקיע אנג'ל ישראלי - איתן סינגר

Eitan Singer
איתן סינגר

איתן סינגר הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות בינונית מול מיזמים 
ישראליים. איתן מתעניין במיזמים בתחומי הצרכנות, נוהג להצטרף להשקעות בסכומים 
של כ-K20. בעבר השקיע בחברות briff.me, webyclip ועוד.