משקיע הון סיכון ואנג'ל בישראל - ברק גולדשטיין

Barak Goldstein
ברק גולדשטיין

ברק גולדשטיין הוא משקיע VC / אנג'ל הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול 
מיזמים ישראליים. נוהג להצטרף להשקעות בסכומים של כ-K700. בעבר השקיע בחברות 
Kytera, SixGill, EpiTech, N-Join, FusePoint, sPARK, FieldIn, Eagantu