משקיע אנג'ל - גור שומרון

Gur Shomron
גור שומרון

גור שומרון הוא משקיע אנג'ל בעל רמת פעילות בינונית מול מיזמים ישראליים. גור נוהג 
להצטרף להשקעות בסכומים של כ-K400 דולרים. בעבר השקיע בחברות WalkMe, 
ViewersLogic ועוד.