משקיע בית השקעות ישראלי - יאיר האמר

Vanessa Bartram

ונסה ברטראם

ונסה ברטראם היא משקיעת מיקרו הון סיכון הממוקמת בתל-אביב, ישראל ולעיתים בניו-יורק, ארה"ב. ונסה נוהגת להשקיע בתדירות גבוהה במיזמים  ישראלים בסכומים של 20,000-750,000 דולרים בהשקעות IMPACT בלבד בתחומים: בריאות, חינוך, סביבה, עוני וכו'. ונסה השקיע בעבר בחברת MobileODT.