משקיע ישראלי פעיל - ליאור פרוסור

Lior Prosor
ליאור פרוסור

ליאור פרוסור הוא משקיע הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים 
ישראליים. ליאור נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K50 ל-K500 דולרים.