משקיע הון סיכון מישראל - מוטי ועקנין

Motti Vaknin
מוטי ועקנין

מוטי ועקנין הוא משקיע הון סיכון הממוקם בישראל, ללא פעילות מול מיזמים ישראליים.