חברת מחקר ופיתוח ליזמים ש'הולכים' על בטוח - מחקר ופיתוח בגיזמוחברת מחקר ופיתוח ליזמים שהולכים על בטוח:

יזמים שונים ומי שמעלים במוחם הקודח רעיון  לפטנט ודאי רוצים לבחון את היתכנותו מכל בחינה והיבט. חברת גיזמו מציעה לכם, החולמים בהקיץ, סל מגוון של שירותי מחקר ופיתוח למוצרים שונים ובהם: מעגלים מודפסים, פיתוח רכיבים מכניים, מוצרי אלקטרוניקה וזיווד.

חברת מחקר ופיתוח מציעה לכם צוות מקצועי מגוון הכולל: מהנדסי מכונות, מהנדס אלקטרוניקה, אנשי פיתוח לתחומים שונים ומעצב תעשייתי . אנחנו לא מסתפקים בבחינה ראשונית של רעיון אלא מבצעים שרטוטים, אנליזות, הדמיית מחשב , מידול הנדסי ממוחשב ובניית אב טיפוס . אנחנו עורכים תהליכי תכן מורכבים.

אלגוריתמים מיוחדים:

חברת מחקר ופיתוח  גיזמו פיתחה זה מכבר אלגוריתמים מיוחדים המסייעים במחקר ובפיתוח בכלל ואלגוריתם מתקדם (שאודותיו תוכלו ללמוד באתר gizmoParts.com) בפרט).

מחקר ופיתוח  כרוכים בתהליך רב-שלבי, שבו יש חשיבות לסדר השלבים. אי אפשר להקדים את המאוחר. אי אפשר לפסוח על שלבים. עם זאת – הידע הנרכש והניסיון הנצבר מאפשרים לנו להציע ללקוחותינו לוח זמנים קצר-ביחס להשלמת תהליך המחקר והפיתוח עד לשלב קבלת אב טיפוס מוחשי, בנוסף לתיק מוצר שמכיל את כל החומר הרלוונטי, שאותו יכולים מזמיני המוצר להציג בפני משקיעים פוטנציאליים בו.

עבודה שקופה:

כמי שרואים בלקוחותינו חלק בלתי נפרד ממשאבי החברה, חשוב לנו ליידע אתכם בכל המידע הרלוונטי והמבוקש לא רק עם קבלת האב טיפוס אלא בכל משך העבודה, על כל שלביה. אנחנו מיישמים, הלכה למעשה, את התובנה ואת ההבנה כי מי שעבורם מתבצעת עבודת המחקר והפיתוח ומי שמשלמים תמורתה – זכאים לקבלת מידע מלא ומפורט.

חברת מחקר ופיתוח  משקיעה כל מאמץ על מנת לאפשר היתכנות הפיכתו של רעיון גלמי למוצר סופי. מאחר שמבחן התוצאה הוא מבחן המעשה, האינטרס ביצירת מוצר הוא אינטרס משותף הן של מזמיני העבודה והן של מבצעיה. גיזמו היא חברת מחקר ופיתוח הרואה לנגד עיניה בכל עת ובכל מקום את האינטרס של הלקוח  וטובתו.