תכנון אב טיפוס, פיתוח מוצר חדש, תכן על-ידי מהנדסים מומחים

תכנון אב טיפוס הוא חלק בלתי נפרד מתהליך תכנון המוצר. הלכה למעשה, הוא מהווה את מיצויו. תכנון אב טיפוס הוא ח לא רק שלב חשוב ומהותי לפני קבלת האור הירוק לתחילת תהליך ייצורו אלא תנאי הכרחי לו. משרד המהנדסים של חברת גיזמו מבצע תכנון מלא ומוקפד לפרטי-פרטיו של אב טיפוס ומאפשר לחברה להעמיד אב טיפוס ובנוסף – דגמים ראשונים של המוצר.

טכנולוגיית ייצור חדשנית מאפשרת כיום ליצור אב טיפוס שאינו מקבילתו של המידול הממוחשב אלא שלב נוסף, מתקדם, לקראת ייצורו. אנחנו מציעים ללקוחותינו תכנון אב טיפוס שהוא מוצר מכל בחינה שהיא: ניתן לא רק ללמוד ממנו על האופן שבו ניתן יהיה להשתמש במוצר אלא לאמוד את התועלת הגלומה בשימוש בו.

תכנון אב טיפוס צופה עתיד:

מהנדסי החברה, המעצב התעשייתי שלה ואנשי הפיתוח הייעודיים, אשר מעורבים בתכנון ובפיתוח המודל על-פי  הנושא והתחום שבו מבוקש תכנון המוצר, פיתוחו וייצורו, שמים לנגד עיניהם לא רק את המוצר אלא גם את בני האדם שהוא אמור לשרת אותם. חברת גיזמו מתכננת ומפתחת מוצרים אשר תפקידן העיקרי הוא להועיל לבני אדם בתחומים שונים.

בתכנון האב טיפוס נלקחים בחשבון הצורך להוכיח היתכנות טכנולוגית של פעולתו, עמידתו בבדיקות מכניות ו / או חשמליות ואפשרות להציגו לצורך קבלת תווי התקן והאיכות הנדרשים.

הכול שקוף:

חברת גיזמו דוגלת בחשיבות קיומה של שקיפות מלאה בפני הלקוח בכל אחד מהשלבים הכרוכים בעבודתה על מוצר מוזמן. שקיפות זו באה לידי ביטוי באופן שבו אנחנו נושאים ונותנים עם הלקוחות: הם (אתם) יכולים לקבל מידע והסברים מפורטים בכל שלב, לרבות בשלבי גיבוש המודל אשר ממנו ייבנה האב טיפוס.

תכנון האב טיפוס נועד כדי לאפשר לא רק לראות את המוצר אלא לחוש אותו, לאפשר שימוש ראשוני בו ולהיווכח בהיבטים השונים הכרוכים בהפעלתו  הניסיונית,  לפני קבלת האישור הסופי לתחילת הייצור הסדרתי.