ייצור אבי טיפוס - עבודה עם חברה לייצור אבי טיפוס

ייצור אבי טיפוס – אין מקום לפספוס

ייצור אב טיפוס הוא אחד מהשלבים האחרונים בתהליך פיתוח מוצר ואחד השלבים הראשונים בייצורו. חברת גיזמו מציעה שירות הנדסי כולל, החל משלב גיבוש רעיון למוצר , תכנונו, עבודות תכן שונות, שרטוטו, מידול ממוחשב שלו ויצירת אב טיפוס.

לאחר תהליך מסודר ומובנה של בחינת הרעיון, לרבות תשובה לשאלה, האם ניתן לבצע אותו בשיטות ובכלים הנדסיים, קבלת החלטה על היתכנותו - או לא - ואומדן מושכל של הפוטנציאל הכלכלי והמסחרי שלו, ולאחר שהתברר כי מוצר ( פטנט ) כזה טרם נמצא בשוק – ניתן להתחיל ליצוא אב טיפוס.

ייצור אבי טיפוס מסייע למזמיני המוצר לבחון אותו כמעין טיוטה סופית של מוצר לפני ניסוחו המוגמר. כאשר היזם מקבל תיק מוצר שלם, שכלול בו כל המידע הנדרש להתחלת תהליך ייצור המוצר יחד עם אב טיפוס שלו, הוא יכול  לבחור אחת משתיים: להחליט על תחילת ייצור סדרתי המוני של המוצר או, לחלופין, למכור אותו לחברה כל שהיא.

אב טיפוס כאמצעי שכנוע:

אין עוררין על חשיבות ייצור  אבי טיפוס כאמצעי ממשי ומוחשי להצגת המוצר, מאחר שיש קווי דמיון רבים בין האב טיפוס ובין המוצר המוגמר. ייתכן כי למוצר מסוים יידרשו  אבי טיפוס אחדים, אשר בכל אחד נוסף יוכנסו שינויים טכניים שונים או אף בשיטת הייצור ובטכנולוגיה שלה. שינויים עשויים להידרש על מנת לאשר את המוצר כפטנט או מטעם אחר.

אב טיפוס משמש כהוכחת היתכנות של הטכנולוגיה, לצרכי הצגת הרעיון בפני משקיעים או קונים, או כשלב מקדים לפני ייצור המוצר בייצור המוני. ייצור אבי טיפוס הוא אינטרס משותף של היזמים ושל המתכננים, מאחר שהוא מאפשר הוכחה מעשית של היתכנות יצירתו של מוצר ממשי העשוי להתאים לייעודו.

להבדיל ממידולו הממוחשב של המוצר, המהווה שלב מתקדם בתהליך הפיכתו מרעיון למוצר, אב טיפוס הוא מוצר לכל דבר אף שעדיין אינו מוגמר. חברת גיזמו מספקת שירות של יצירת אב טיפוס לכל מוצר מבוקש.