אב טיפוס הוא המוצר הראשון בסדרת הייצור. מוצר זהה למוצר הסופי כפי שימכר בחנויות.יש להבדיל בין "מודל" לבין "אב טיפוס". מודל הינו דגם שדומה במידה זו או אחרת למוצר הסופי, אך הוא אינו זהה לחלוטין למוצר. לפעמים מודל הינו מוקטן, עשוי מחומרים אחרים, מוגבל בפונקציונאליות שלו או אפילו בנוי להדגמה ויזואלית בלבד.לעומת זאת אב טיפוס נועד להדגמה ממשית של המוצר הסופי. אב הטיפוס הינו זהה כמעט לחלוטין למוצר הסופי ואמור להיות שונה רק בנקודות בן שיטת הייצור גורמת לשוני מינורי בין אב הטיפוס למוצר הסופי.לעיתים נבנים מספר אבי טיפוס בזמן פיתוח המצאה חדשה, כאשר בין אבי הטיפוס נעשים שינויים טכניים למבנה המוצר, או שינויים בדרך הייצור והטכנולוגיה המתאימה.אב טיפוס משמש כהוכחת היתכנות של הטכנולוגיה, לצרכי הצגת הרעיון בפני משקיעים או קונים, או כשלב מקדים לפני ייצור המוצר בייצור המוני.יש לזכור שמשרד רשם הפטנטים אינו דורש אב טיפוס פועל כתנאי לקבלת הפטנט.עם זאת,  בזמן בניית אב טיפוס להמצאה, המפתחים עשויים לבצע שינויי תכן ולהיתקל בפתרונות טכנולוגיים נוספים אשר ניתן להוסיף לבקשת רישום הפטנט, לכן מומלץ להתחיל בתהליכי הפיתוח, בניית אב טיפוס או לכל הפחות לבצע "בדיקות היתכנות" לפני רישום הפטנט.