איך לגייס השקעה למוצר שלכם


לא אחת, ההבדל בין רעיון מעולה למוצר נותר הוא קיומו או העדרו של הון התחלתי הנדרש לייצורו. גם רעיונות מצוינים, אשר על פניהם נראים שימושיים וישימים נותרים בחזקת רעיון בלבד בהעדר מקור מימון לייצורו.

גיוס השקעה למוצר הוא עבודה. עבודה קשה, לא אחת מפרכת, מועילה ומשתלמת, ולא אחת - עקרה וסיזיפית. גיוס ההון יכול להיעשות ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים. מלאכת גיוס משקיעים היא עבודה המחייבת בקיאות ומקצועיות. היכרות עם גורמי מימון פוטנציאליים, ובהם קרנות עידוד שונות, מלגות ושאר אמצעי מימון לגיטימיים, זמינים ואפשריים, עשויה לסייע למי שמעוניינים לגייס כסף לפיתוח מוצר .

גיוס השקעה למוצר הוא תנאי הכרחי לצמיחתן ולהתפתחותן של חברות. הואיל ופיתוח המוצר עשוי להימשך שנים אחדות, נדרש אורך נשימה כלכלית, הן מבחינת משך ההשקעה והם מבחינת היקפה. גיוס השקעה למוצר עלול להיתקל בקשיים, במיוחד בתקופה שבה יש לחברה בעיקר הוצאות, מאחר שבטרם השלמת פיתוח המוצר ותחילת שיווקו אין הכנסות וממילא אין תזרים מזומנים שוטף.

כאשר חברה מבקשת – ודאי משום שהיא זקוקה – לגייס משקיעים עליה לשכנע את המשקיעים הפוטנציאליים בכדאיות ההשקעה ובתועלתה; עליהם לשכנע, באמצעות מצגת אור-קולית, סרטונים  ועוד, כי למוצר יש עתיד; שהוא עשוי לתפוס מקום מרכזי בשוק זמן קצר לאחר החדרתו; כי הביקוש לו עתיד להתרחב ככל שאנשים יתוודעו אל המוצר ויגלו את היתרונות הגלומים בו.

כדי לגייס השקעה למוצר על המבקשים מימון להציג תכנית, אשר על-פי יוכלו לאמוד המשקיעים את ההיתכנות הכלכלית ואת סיכויי המוצר להחזיר בתוך זמן משוער את ההשקעה בו. 

יש משקיעים המתנים את השקעתם בחלק יחסי בבעלות על החברה; יש משקיעים אשר מוכנים להשקיע תמורת אחוז מסוים מהרווחים העתידיים שלה. יש גם משקיעם אשר המניע להשקעתם הוא פילנתרופי.  בדרך כלל ניתן ללמוד מגובה ההשקעה את מידת האמונה ביכולת הגלומה בחברה ובסיכוייה להרוויח. עם זאת – כמעט כל משקיע לוקח סיכון מסוים, מחושב, בעצם השקעתו.

הסיכוי לגייס משקיעים למוצר עשוי להיות רב יותר ככל שהמבקשים סיוע יציגו תכנית עסקית ושיווקית שיש בה היתכנות כלכלית מובהקת, חרף העובדה שכל פעילות עסקית מתבצעת בשוק תנודתי, לא אחת תזזיתי, אשר השינוי המתמיד הוא המשתנה היחיד הקבוע בו...