רשימת משקיעים ישראלים במוצרים ופטנטים

הכנסת משקיע נוסף לעסק? כעת עליך לזכור כי המשקיעים שונים זה מזה לא רק מבחינת היקף ההשקעה של כל אחד מהם ורמת יציבותם הכלכלית אלא גם מבחינת היקף המעורבות והפעילות שלהם בעסק בו בחרו להשקיע. חלק מהמשקיעים ירתמו לא רק את כספם למיזם אלא גם כישוריהם, ניסיונם וקשריהם, ואילו חלקם יעניקו לעסק את ההון אליו התחייבו ויאפשרו ליזם לפעול לפי ראות עיניו וטובת העסק שלו.

משקיעים בעלי רמות שונות של מעורבות

ההתמחות של חלק מהמשקיעים באה לידי ביטוי בנישות ספציפיות בעוד שמשקיעים אחרים יעדיפו לפזר על פני טווח רחב של תחומי השקעה את הונם. חלקם ישקיעו את הונם בעסק בעל תחום עיסוק משלים המתכתב עם תחום עיסוקם בעוד שאחרים לא יעניקו חשיבות לדבר אלא יראו רק את הפוטנציאל של העסק להצלחה עתידית. קיימים כמה סוגים נפוצים של משקיעים החל ממעורבים במיוחד וכלה בפסיביים בלבד.

סוגים נפוצים של משקיעים

הסוג הראשון הוא משקיע אסטרטגי שאינו עוסק למחייתו בתחום ההשקעות אלא משקיע במיזם שנראה לו ככזה המסוגל לתרום לתחום העיסוק שלו עצמו דרך העמדת הקניין הרוחני של המיזם לטובת העסק הפרטי שלו. משקיע אקטיבי הוא בעל מעורבות ישירה בניהול העסק השוטף ויכול גם למשוך דיווידנדים מהרווחים ולאחר התפתחות העסק למכור את חלקו. משקיע פסיבי ידרוש בתמורה להשקעתו את חלק ממניות העסק אולם בפועל לא ייקח חלק בניהול העסק.

משקיעים פסיביים ואנג'לים

המשקיע הפסיבי יסתפק בדוחות המציגים את התקדמות העסק ובשלב כזה או אחר בו השקעתו תיראה לו כמי שמסוגלת להניב את הרווח הרצוי יחליט למכור את אחזקותיו. משקיע מסוג אנג'ל יבקש להעמיד לרשות היזם את המימון הנדרש ויפקיד את האחריות של התוויית דרכו של העסק בידי היזם.