גיוס הון התחלתי, חישוב דילול וטבלת קפיטליזציה

במאמר זה אסביר בקצרה כמה מושגים בסיסיים בעולם גיוס ההון והחשיבה מאחורי תהליך גיוס ההשקעה עבור מוצר פטנט או המצאה חדשה.

גיוס הון התחלתי - סבב הסיד:

ההון הראשוני שיזם או ממציא מגייס עבור חברת סטארטאפ חדשה, מיזם או מוצר נקרא בדרך כלל "סיבוב סיד" - כלומר סיבוב ראשוני המיועד לשמש כנבט ראשוני ביותר להנבטת הרעיון. סיבוב סיד הוא בדרךכלל סיבוב השקעה לא גבוהה במיוחד. סדר גודל של סבב השקעה מסוג זה יכול לנוע בין 10,000 דולר ל 500,000 דולר כתלות בתעשיה ובצרכי הפרויקט. מה שמגדיר השקעת סיד ככזו הוא השלב בו נמצא הפרויקט ולא הסכום. היו כבר חברות בהיסטוריה שגייסו סבבים של עשרות ומאות מליוני דולרים במה שהוגדר "סיד", ההגדרה היא בדרךכלל השקעה בחברה צעירה מאוד ללא מוצר מוכח וללא מכירות.


וליואציה או שווי של חברה חדשה.
כאשר משקיע נכנס לחברה או פרויקט חדש, הוא עושה זאת ע"י קניית מניות בחברה. החברה מנפיקה מניות ובעצם מאפשרת למשקיע לקנות חלק בחברה תמורת סכום מסויים. מספר המניות המונפקות עבור המשקיע ביחס לסך המניות הקיימות בשילוב עם גובה ההשקעה מגדיר מספר הנקרא "וליואציה" או השווי הכולל של החברה. 
המושג בסך הכל מתייחס לכמות הכסף שהמשקיע מכניס לחברה והתמורה באחוזים מהבעלות על החברה.
לדוגמא, אם המשקיע הכניס לחברה 100,000 דולר וקיבל עבור השקעתו נתח של 10% מהמניות בחברה, שווי החברה הינו מליון דולר "אחרי הכסף" (כלומר, השווי מחושב אחרי שההשקעה נכנסה לחברה).
לעיתים נוח יותר לחשב את שווי החברה לפני כניסת המשקיע. במקרה כזה אומרים ששווי החברה הוא "לפני הכסף" ובדוגמא שלנו, שווי החברה יהיה 900,000 דולר "לפני הכסף".

דילול.
כאשר משקיע חדש נכנס לחברה, החברה מנפיקה עבורו מניות. עקב הנפקת המניות החדשות, הבעלות היחסית על החברה של היזמים והמשקיעים הקיימים קטנה. תהליך זה נקרא "דילול". המשמעות של דילול במניות היא פשוטה - כל בעל מניות חדש שנכנס לחברה, מקבל חלק מסויים בחברה והחלק הזה יורד בצורה שווה מחלקם של כל בעלי המניות הקיימים עד אותו הרגע.
לדוגמא: שני יזמים הקימו חברה חדשה עם בעלות שווה של 50% לכל אחד. לאחר כחצי שנה נכנס משקיע חדש לחברה וקיבל נתח השווה ל 10% מסך המניות בחברה. ההחזקות של שני היזמים הראשונים "מדוללות" וכעת כל אחד מהם מחזיק ב45% מהחברה והמשקיע החדש מחזיק ב10%.

טבלת קפיטליזציה.

טבלת קפיטליזציה היא טבלה הכוללת את פרטי האחזקות של כל בעלי המניות בחברה מסויימת. הטבלה מראה בצורה פשוטה את חלוקת האחוזים, מספר המניות הכולל בחברה, שווי כל מניה ושווי החברה כולה.