חשיבות השותפים הראשונים - איתור שותפים לחברה חדשה מיזם פרויקט או רעיון

כאשר משקיעים בוחנים את אפשרות ההשקעה במיזם מסוים אין הם מתייחסים רק לרעיון או לחזון שניצב בבסיסם אלא גם לאיכותו של הצוות המרכיב את אותו המיזם ולא בכדי. אחרי הכול מי שצפוי לקדם את המיזם הוא הצוות שעתיד להשתמש בכספי ההשקעה. לעתים חשיבותו של הצוות עשויה לגבור על זו של הרעיון המוצג בפני המשקיעים.

?מהי החשיבות של קבוצת יזמים מגובשת

גורם מהותי בהצלחת המיזם מזוהה עם בחירת הצוות שיוביל אותו בהמשך. יזם אחד וודאי יתקשה להקים מיזם באופן עצמאי ובדרך כלל מדובר בקבוצה של כמה יזמים שכל אחד מהם אמון על נושא אחר, טכנולוגי, עסקי או פיננסי. קבוצה מגובשת, להבדיל מיזם בודד, יכולה להעביר מסר מאד ברור למשקיעים שמי שעומד מולם איננו מתיימר להציג את עצמו כאחד הבקיא בכל התחומים, אלא מדובר כאן בקבוצה של מביני עניין המודעים איש איש למגבלותיו ברמת הידע וברמת הניסיון.

פירושים שונים למונח "שותף"

ישנו הבדל בין המונח "שותף" בו משתמשים בעת ההתייחסות לשותפים למיזם שעשויים להיות גם בעלי מניות במסגרתו, לבין המונח "שותף" המתייחס לתחום דיני השותפויות העגה המשפטית. החברה שתוקם לימים על בסיס המיזם מהווה מסגרת משפטית אשר שונה במהותה ממסגרת של שותפות, ומכאן גם חלים עליה דינים שונים. סביר מאד להניח כי שום יזם, לו והיה מכיר את משמעות המונח הלכה למעשה, לא היה מעוניין להחיל על עצמו דיני שותפויות. מעבר לכך רוב היזמים מעוניינים בסופו של יום להקים חברה ולא שותפות.

השוני הרב בין חברה לשותפות מתייחס הן לענייני מיסוי והן לדרך ניהול הפעילות על ידי הישות המשפטית והאופן שבו היא מקבלת החלטות. לדוגמא, מנגנוני קבלת ההחלטות בחברה מוסדרים מבעוד מועד ונקבעים לפי חוק החברות המביא בחשבון פעילות מסחרית ובהתאם לתקנון החברה לכשייקבע.