הגשת בקשה בינלאומית לפטנט למוצר חדש

להגן על הרעיון במדינות רבות בעולם באמצעות הגשת בקשה בינלאומי לפטנט למוצר חדש

הגשת בקשה בינלאומית לפטנט -PCT  (קיצור של ,(Patent Cooperation Treaty היא תהליך אשר נועד להקל על יזמים וממציאים להגיש בקשות לפטנט במדינות רבות בעולם, על ידי הבטחת עיגונו של "תאריך הבכורה", כלומר, של תאריך הגשת הפטנט המקורי שלהם גם באותן מדינות. תהליך הגשת הבקשה הבינלאומית לרישום פטנט, מתחיל בהגשת הבקשה במדינה מסוימת על מנת לזכות קודם כל ב- "תאריך הבכורה".

אפשרות הגשתן של בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים, מאוגדת באמצעות אמנה הנקראת אמנת PCT, שעליה חתומות למעלה מ-100 מדינות שונות ברחבי העולם, כולל מדינת ישראל. הגשת הבקשה לפטנט במסגרת הבינלאומית, שומרת למעשה על "תאריך הבכורה" בכל המדינות החברות באמנת ה-PCT.

בכדי לשמור על "תאריך הבכורה" של הגשת הבקשה לפטנט שלהם בכול המדינות החברות באמנת ה-PCT, על יזמים וממציאים חלה החובה להגישה לארגון ה-   WIPO (אשר בשמו המלא נקרא World Intellectual Property Organization). את הבקשה לארגון ה-WIPO , ניתן להגיש במהלך תקופת זמן של עד שנה, מיום הגשת הבקשה המקורית באחת ממדינות אמנת ה-PCT.

בקשות הבינלאומיות לרישום פטנט, לאחר שהוגשו, צריכות לעבור בחינה מעמיקה ומדוקדקת הכוללת בין היתר, מחקר מעמיק, שמטרתו היא לסרוק אחר פטנטים זהים שייתכן וכבר הוגשו בעבר. מעבר לכך, בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים, מחויבות לעבור תהליך של מתן חוות דעת מקצועית, שמטרתו היא לקבוע האם הן עומדות בקריטריונים הרלוונטיים לרישום פטנטים (המרכזיים שבהם הינם הביטוי לחדשנות ולהתקדמות המצאתית והאפשרות של עשיית שימוש תעשייתי בפטנט).

חשוב במיוחד לציין, כי לתהליך הבחינה הבינלאומית של בקשות לרישום פטנטים, אין בהכרח תוקף משפיע, בהחלטה להעניק פטנט במדינה כזו או אחרת. יחד עם זה, לחוות הדעת הסופית הראשונה, בהחלט יכולה להיות השפעה על קבלת ההחלטה להעניק או לא להעניק פטנט ליזמים ולממציאים במדינות נוספות. לצד זאת, לזכותם של היזמים והממציאים עומדת הזכות להגיב כנגד כל טענה מצידם של בוחני בקשות הפטנטים, וזאת באמצעות הכנסת תיקונים רלוונטיים בבקשות שכבר הוגשו על ידם.

בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים, תתפרסמנה ברבים לאחר שיחלפו 18 חודשים מתאריך הגשת הפטנט, המכונה כאמור "תאריך הבכורה". במלאת 30 חודשים ל- "תאריך הבכורה",  על יזמים או ממציאים בעלי בקשות לפטנטים, מוטלת האחריות להחליט מאילו מדינות הם יבקשו לקבל זכות משפטית עבור הפטנט שלהם. לכך חשוב להוסיף, כי בכל חריגה ממועד 30 החודשים שמלאו לתאריך הגשת הפטנט המקורי, לא תהיה אפשרות להגיש בקשות להענקת פטנט ממדינות נוספות.