חיפוש פטנטים - ביצוע חיפוש פטנטים עצמאי או בעזרת איש מקצוע

לא מעט יזמים מתחילים נופלים קורבן לעצות שגויות ובלתי מקצועיות כמו למשל כאלו שמאיצות בבעל המצאה לבדוק שהרעיון שהגה לא קיים בעולם ולבצע רישום פטנטים לאחר מכן. ראשית נציין כי לא ניתן לבדוק בקנה מידה עולמי האם הפטנט קיים או לא, יתרה מזאת מסמכים הקובעים כי המצאה מסוימת לא קיימת בעולם כולו הם נדירים מאד אם בכלל אפשריים. אלמנט האי וודאות תמיד משחק תפקיד בהליך הרישום לפטנט. מומלץ לבצע חיפוש פטנטים כמובן ולהפיק ממנו לקחים אולם תמיד תישאר מידה מסוימת של ספק.

?מדוע חשוב להקפיד על חיפוש מקצועי

חיפוש פטנטים בצורה לא מקצועית עשוי להביא לנזק ממשי אם ותוצאותיו לגבי היעדר קיומו של הפטנט היו שגויות. ההשלכה הישירה של טעויות אלו הוא בזבוז כספים רבים ומיותרים על בסיס עובדות לא נכונות. גם אם נאמר לממציא בטעות כי המצאתו כבר קיימת, הנזק שעשוי להיגרם אף גדול יותר מהמקרה הראשון מכיוון שכעת הוא עשוי להחמיץ הזדמנות פז לשווא. במקרה הפחות גרוע הממציא יכול להפסיד אלפי שקלים ואילו במקרים קיצוניים אף מיליוני שקלים.

מציאת חיפוש מתאים לצרכים

קיימים כמה סוגים של חיפושי פטנטים ברמות שונות והעלויות נקבעות בהתאם. מטבע הדברים, בדיקה מעמיקה עד כמה שאפשר מעידה על חשיבותו הרבה של הנושא בקרב בעל ההמצאה או הרעיון. באופן כללי מומלץ להשקיע אחוז מסוים מהעלות הכוללת של הפרויקט לטובת הבדיקה. עיכובים ממושכים בחיפוש יובילו הן להוצאות רבות והן להתארכות הפרויקט. כיום ישנם מאגרים חופשיים באינטרנט של פטנטים בהם ניתן לבצע חיפושים ממוקדים לפי מילות מפתח, בעלי הפטנט, שם הממציא, מספר הפטנט ועוד..

למציאת מידע מעודכן בנושא של בקשות פטנט יש לבקר באתר של רשות הפטנטים.
למידע על ביצוע חיפוש פטנטים (סריקת פטנטים מקצועית) ניתן לפנות לצוות משרד גיזמו מייקר.