מהו פטנט זמני או פטנט פרוביזורי למוצר החדש

רישום פטנט ככלל, הוא תהליך משפטי, המקנה זכויות בלעדיות על רעיון או המצאה שיכולים להיות תהליך או פיתוח טכנולוגי שיש בהם חידוש. רישום פטנט בפועל, מתבצע ברשויות פטנטים ברחבי העולם, כאשר בכל מדינה קיימת רשות או משרד פטנטים הבוחנים בקשות לפטנטים המוגשות בפניהם. כל בקשה לרישום פטנט המוגשת לרשות או למשרד הפטנטים, רלוונטית לשטחה של המדינה בה היא הוגשה.

אישור על פטנט ליזמים או ממציאים, מוענק על ידי המדינה ותוקפו ברוב המקרים, פוקע לאחר תקופה של 20 שנה. לדוגמא, אם במדינת ישראל קיבלו יזם או ממציא אישור על פטנט, אז תהיה להם זכות משפטית עליו בתוך ישראל, לתקופה של 20 שנה.

לעומת בקשות לפטנטים שהוגשו ואושרו ברשות או במשרד הפטנטים, קיימת התייחסות משפטית למה שמכונה "פטנט זמני" (Provisional Patent Application). מדובר בחקיקה אמריקאית המאפשרת ליזמים וממציאים, להגיש רישום מקדים באופן מהיר של בקשות לפטנטים, בעלויות הנמוכות יותר מאלה הכרוכות בהגשת בקשה לפטנט באופן רגיל. יתרונו המרכזי של "הפטנט הזמני" (או הגשת הפטנט הפרוביזורית) הוא בעיגון תאריך ההגשה או "תאריך הבכורה", שלמעשה נחשב כמעין שמירת תור למשך שנה שלמה, עד להגשתה באופן מלא של הבקשה לפטנט. למרות יתרון זה, חשוב להדגיש, כי ברישום הפטנט הפרוביזורי לא קיים ערך משפטי כשלעצמו, עד לרישומה והגשתה של הבקשה לפטנט באופן מלא.

הבקשה ל-"פטנט זמני", חייבת לכלול תיאור טכני מלא ומפורט בשפה האנגלית, של ההמצאה או הרעיון שעבורם היא הוגשה. במידת הצורך, יש לצרף גם שרטוטים רלוונטיים במידה וישנם כאלו. התיאור הטכני המפורט, מהווה תשתית להגשתה של בקשת הפטנט המלאה בהמשך. ברוב המקרים, בבקשות ל-"פטנט זמני", לא מנוסחת התייחסות משפטית אשר מגדירה את מידת היקף הבלעדיות שהיזם או הממציא מבקשים לתבוע בהמצאתם.

בהתאם לקביעת החוק, רשאים יזמים וממציאים להגיש באופן עצמאי בקשה ל"פטנטים זמניים", ללא סיועם של עורך דין או עורך פטנטים. לצד זאת, ראוי לציין, כי ניסוח מקצועי של רישום פטנט המתבצע על ידי עורך פטנטים מנוסה למשל, מספק יתרון משמעותי. יתרון זה טמון בעובדה, כי בקשת ה-"הפטנט הזמני" נחשבת למסמך בעל משמעות במקרים של דיונים משפטיים- אשר מטילים ספק ב"תאריך הבכורה", כלומר, בתאריך הגשת הבקשה ל-"פטנט הזמני".