פיתוח פטנטים ורישום פטנטים עבור מוצרים חדשים והמצאות

במהלך מימוש רעיון, החל מרגע הופעתו כרעיון בראשו של הממציא או היזם וכלה ברגע בו קיימת אפשרות מעשית לבנות עסק חי ופועל על בסיסו, חשוב להקפיד על מספר שלבים עיקריים. בשלב הראשון יש לבצע בדיקת כדאיות המוצר המפותח ברמה העסקית, כלכלית לרבות סקירה וחיפוש פטנטים מעמיק ומקצועי לבחינת מקוריות הפטנט והיעדר או נוכחות של תקדימים קיימים בשוק. שלב זה מחייב עבודת מידענות מקיפה ומעמיקה וסריקה של מאגרי מידע בהם ניתן למצוא פטנטים מכל העולם.

אפיון המוצר

אם והפטנט נמצא מקורי, בר מימוש, כדאי לייצור מבחינה כלכלית ומספק מענה על צורך מסוים ניתן לעבור לשלב הבא ולבחון אותו ברמה מעשית ומפורטת. לשם כך חשוב לשאול מספר שאלות כדוגמת: מה המוצר נדרש לבצע וכיצד? מה יהיה אופן הבנייה שלו ואלו חלקים ימצאו בו? אם מדובר בסדר של מוצרים או במוצר בודד? איך להתאים את המוצר לקהל היעד? כל השאלות הנ"ל ועוד רבות נוספות מקבילות למעשה לתהליך של אפיון פונקציונאלי וטכנולוגי יסודי ומקיף למוצר.

גיבוש אסטרטגיה וגיוס משקיעים

בשלב הבא יש לגבש אסטרטגיה עסקית דרך בניית תכנית פעולה וביצוע מספר פעולות חשובות להצלחתו העתידית של המוצר כגון: ניתוח שוק היעד והתחרות בו, קביעת פוטנציאל המוצר, פירוט עלויות ומשימות שיש לקדם והגדרת תכנית השקעות מדויקת. לאחר מכן נעבור לשלב הקריטי של גיוס משקיעים להשקעה במוצר זאת כמובן אם וליזם אין משאבים מספקים לפיתוח עצמאי של המוצר.  חשוב לתכנן במדויק את פעולת הגיוס על מנת ליצור רושם נכון בקרב גורמים אסטרטגיים.

פעולות הכרחיות במסגרת גיוס משקיעים יבואו לידי ביטוי בבניית מודל שאלות ותשובות לרבות מצגות מקצועיות שיכולות לייצר תחושה של רצינות בקרב המשקיעים הפוטנציאליים בנוגע לניהול המיזם והכדאיות להשקיע בו.