הליך רישום פטנט בישראל הוא פשוט וזול בהרבה מרישום הפטנט בארצות אחרות בעולם.

רישום פטנט בארצות שונות בעולם נעשה בדרךכלל לפי תהליך PCT המאפשר לבצע את הרישום עבור המצאה מסויימת, בכל הארצות המערביות. רישום מסוג זה הוא יקר במיוחד, אך לעיתים הכרחי לצורך הגנה מפני חברות גדולות אשר עשוייות להפר את הפטנט הרשום בישראל בלבד.

רישום פטנט בישראל  אינו מספק הגנה מפני הפרת הפטנט בארצות שונות בעולם, ואינו מונע מאדם אחר לנסות ולרשום פטנט זהה.

עם זאת, רישום פטנט בישראל עשוי לסייע בפסילת פטנטים אשר נרשמו בארצות אחרות, בתאריכים שלאחר רישומו של הפטנט בישראל (שכן רישום הפטנט בישראל הוא פירסום של הטכנולוגיה בפומבי).