רישום פטנט עצמאי - האם ניתן לרשום פטנט בצורה עצמאית בלי עורך פטנטים

השלב הראשון בהליך ההגשה של בקשה לרישום פטנט כולל חיפוש פטנטים במאגרים שונים כדי לוודא שההמצאה עליה מבקשים לרשום פטנטים איננה קיימת. ניתן לבצע חיפוש זה באופן עצמאי אולם מומלץ להיעזר במומחים לרישום פטנטים כדי להבטיח שהליך הרישום יעשה באופן היסודי והמקיף ביותר. שלב החיפוש הוא הכרחי למניעת הוצאות מיותרות עקב הגשת בקשה של רישום לפטנט שכבר רשום.  אם התעורר ספק בדבר הימצאותו של רעיון דומה או זהה יש להתייעץ עם מומחה לגבי הגשת הבקשה או ביצוע שינויים בה.

הכנת בקשה לרישום פטנט

בקשה לרישום פטנט נדרשת להכיל תיאור מדויק של ההמצאה לרבות שרטוטים, הסבר אודות אופן השימוש בהמצאה, ייחודיות ההמצאה ביחס לשאר המוצרים המוצעים באותה הנישה בשוק ויתרונותיה. בנוסף מגיש הבקשה נדרש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים לבקשה. גם כאן ישנה אפשרות להגיש את הבקשה לרישום פטנט עצמאית, אולם בעקבות המורכבות והחשיבות הכלכלית-משפטית של הליך הרישום, מומלץ לקבל סיוע מעורך דין מומחה בתחום או מעורך פטנטים.

בחינת בקשת הרישום

החל מהתאריך בו הוגשה בקשת הרישום למשרד הפטנטים, מתחיל תהליך בחינה שעשוי להתפרש על מספר שנים. במהלך בחינת הבקשה, משרד הפטנטים יכול להביע התנגדות לבקשת רישום הפטנט בגין נימוקים כאלה ואחרים, כאשר בעל ההמצאה רשאי לטעון טענות עובדתיות או משפטיות נגד ההתנגדות. בנוסף, עשויות להתעורר התנגדויות בקרב הציבור הרחב מכיוון שהבקשה מתפרסמת ברבים. אם והוגשה התנגדות מצד הציבור, הליך הרישום יתארך מטבע הדברים. אם והבקשה אושרה, הפטנט יהיה בתוקף של עשרים שנה.

בקשה בינלאומית לרישום פטנטים

עריכת בקשה בינלאומית לרבות הליך הרישום במסגרתה שונים בעיקרם מהליך הרישום הרגיל שהוזכר לעיל, וכתוצאה כדאי לפנות אל עורכי דין או עורכי פטנטים מומחים בתחום הנ"ל.