זיווד מוקשח לציוד רגיש


זיווד מוקשח

אתם מגדירים את הצורך  - אנחנו מאפיינים, מתכננים, מפתחים ומייצרים את המענה. חברת גיזמו מפתחת מוצרי אלקטרוניקה ואת הזיווד להם. עבודת צוות רב-מקצועי, האמון על תהליכי תכנון וביצוע מוקפדים, עם פרוטוקולים מסודרים ומפורטים, עם תיעוד של כל שלב וכל תהליך, מהווים ערובה לקבלת המוצרים המזוודים על-פי אמות המידה ותקני האיכות הנדרשים.

אנחנו מייצרים חבילה הכוללת את המוצר ואת הזיווד המתאים לו, או, לחלופין, את הזיווד בלבד. בשל רגישותם של רכיבי אלקטרוניקה רבים, נדרש זיווד מוקשח, אשר יספק להם את המעטפת החיצונית המיטבית. המוצרים עוברים ממקום למקום, חשופים  לטלטולים, לשינויי מזג אוויר ללחות, לרטיבות לאבק ולשאר גורמי-נזק פוטנציאליים העלולים לפגום, חלילה, במוצרים. מכאן נובעת ומוסברת חשיבות מכרעת של טיב הזיווד ועמידתו.

חברת גיזמו, בעלת ותק וניסיון בפיתוח זיווד בתכן מיוחד, בתלת מימד, מאפשרת בחינה יסודית וקפדנית של המוצר הנדרש ויצירת אב טיפוס שלו, אשר על-פיו נבנית תכנית הייצור הסדרתי.

 הקשחת מוצרי מדף: 

שילוב של מהנדסים, מכשור טכנולוגי מתקדם ומעצב תעשייתי, מאפשרים לחברה ליצור זיווד עמיד ומוקשח, איכותי ומעוצב. דיגום מהיר של המוצר בחברתנו מאפשר להיווכח בתוך זמן קצר בלבד, באמצעות בדיקה סימולטיבית מוקפדת, את טיבו ואיכותו של הזיווד ויכולתו לתת מענה מיטבי לדרישות ממנו.

הקשחת רכיבי אלקטרוניקה בעלי רגישות בפרט ומוצרי מדף בכלל, מאפשרים לנו לתת מענה בתוך מסגרת זמן מוכתבת וקצובה. הודות לטכנולוגיית הקשחה ייחודית אנחנו יכולים להיענות לדרישות של לקוחות הנזקקים לזיווד מוקשח למוצריהם, לרבות אלה שמיוצרים במקומות אחרים.

יכולות ייצור מגוונות, המרוכזות במתחם אחד, מייתרות את הצורך של  יזמים ושל לקוחות להפעיל קבלני משנה. אפשרות מוכחת של ייצור רכיבים אלקטרוניים וזיוודם בחברתנו מאפשר לנו לתת מענה שלם וכולל, החוסך ללקוחות זמן וכסף.

כאשר הן המוצר והן הזיווד לו מיוצרים בחברה אחת – הערך המוסף מתברר כערך יסוד: ייצור הזיווד לא נעשה לאחר ייצור המוצר אלא במקביל לו, תוך יצירת מתאם אופטימאלי בניהם.