פטנט על מוצרי אלקטרוניקה - פיתוח ורישום פטנטים אלקטרוניים

לפי תקנות הרישום לפטנטים יש צורך שההמצאה בתחום התעשייתי- טכנולוגי תהייה מקורית ותעמוד בתנאים ובמבחנים שנקבעו על ידי החוק על מנת שניתן יהיה להירשם כפטנט. רישום מוצר אלקטרוניקה כפטנט מספק לו הגנה בלעדית ומעמד ייחודי כך שבעלי ההמצאה יוכלו ליהנות מבעלות בלעדית על הרעיון או ההמצאה לרבות הרווחים שיופקו מייצורו לתקופה של עשרים שנה.

חוקי רישום פטנטים

לפי חוק רישום הפטנט ניתן לרשום מוצרי אלקטרוניקה ובכלל מוצרים כפטנט רק אם נמצאו ברי שימוש בתעשייה הטכנולוגית ונחשבים לרעיון חדש ויעיל בעלי התקדמות המצאתית. הוגי ההמצאה נדרשים להגיש לרשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר כשלוחה של משרד המשפטים את הבקשה לרישום פטנטים. ההמצאה תיבחן על ידי מומחים מטעם הרשות על מנת לקבוע את עמידותה במחנים הדרושים. בחינה מקיפה זו עשויה להימשך שנים ואם לאחריה נמצא כי מדובר בפטנט ההמצאה תירשם ככזו.

בלעדיות מלאה על הפטנט

פירושו של דבר הוא שבעלי הפטנט בפועל יוכלו ליהנות ממונופול בלעדי על הפטנט ויעשו בו כאוות נפשם. הוגי הפטנט יכולים לפתח ולשווק את המוצר האלקטרוני ולמנוע את ייצורו ומכירתו על ידי כל אדם אחר. רבים מהאנשים שעוסקים בפיתוח פטנטים לרבות חוקרים, מהנדסים ואנשי עסקים מייחסים חשיבות מכרעת לשלב ההכרה והרישום של הפטנט בעוד שלעתים אינם מקפידים לשמור כוחות, מרץ והון לשלבים חשובים נוספים בתהליך הכוללים את פיתוח המוצר, תכנונו ההנדסי, ייצורו הייצור המוני, הפיכת האב טיפוס לשמיש ועוד..

למרות ששלב רישום הפטנט הוא בסיסי מאד בכל פיתוח של פטנט ומוצרי אלקטרוניקה אין הוא נחשב למרכזי ביותר. מומלץ להתחיל לפתח את הפטנט ברמה המעשית במקביל הנעשות לצרכי אישור ורישום הפטנט מכיוון שהליך זה יכול להיגרר שנים על גבי שנים.