מחירים לפיתוח מוצר חדש פטנט או המצאה- גיזמומייקר

מחירי פיתוח פטנטים ומוצרים

במשרדינו אנו מפתחים מוצרים ומנהלים פרויקטים הנדסיים קטנים וגדולים בכל תחומי ההנדסה ובסידרי גודל שונים.

בין היתר אנו עובדים עם משרד הבטחון וחברות מסחריות, על מערכות ומוצרים הדורשים שעות מהנדס רבות ומשאבים מגוונים.

בנוסף לפרויקטים בסדרי גודל גדולים, חלק לא מבוטל מהפרויקטים שלנו שייכים ליזמים פרטיים או חברות קטנות המנסות לפרוץ לשוק עם מוצר חדש.

אנו נוהגים לתמחר את הפרויקטים שלנו בצורה הגיונית ומאפשרים מגוון רחב של שיתופי פעולה שונים במידה והיזם או מנהל הפרויקט מעוניינים בכך.

מחירי פיתוח מוצר חדש נקבעים בדרך כלל עלפי מספר שעות העבודה שיש להשקיע בפרויקט (מספר שעות המהנדס או המעצב), ולפי מחיר המשאבים הנוספים שאנו משקיעים במוצר, כמו עבודה מול עורכי הפטנטים, ביצוע סימולציות, בניית דגמים ראשוניים ניסויים וכו.

החברה מפעילה מכונות הדפסה תלת ממדית ומעבדת ייצור מודלים, וכך חוסכת עלויות של קבלני משנה ומפעלים לייצור החלקים בשלב בניית אב הטיפוס. 

לאחר פגישה ראשונית עם מהנדס או מעצב בחברה, תוכלו לקבל הצעת מחיר מפורטת לביצוע כל השלבים הנדרשים לפיתוח המוצר.

במסמך הגדרת דרישות הפרויקט והצעת המחיר, אנו מפרטים את שלבי התכן השונים, המחיר לכל שלב וזמני הביצוע, עלות ייצור אב טיפוס ראשוני והערכת עלות לייצור סדרות ראשונות של המוצר. כמו כן אנו מתחייבים להצעת מחיר להפקת תיק שרטוטים (תיק ייצור) הוראות הרכבה ומסמכים נוספים הדרושים לקידום המוצר בהיבט ההנדסי.

סידרי גודל של עלויות הפיתוח:

לא ניתן להעריך את עלות הפרויקט שלך לפני פגישת היכרות, אשר במהלכה נוכל ללמוד את החומר, ולנסות לאמוד את כמות שעות המהנדס הדרושות בכדי להשלים את הפיתוח. עם זאת, עקב בקשות חוזרות של גולשים רבים, צירפנו מספר דוגמאות של פרויקטים יחד עם העלות הכוללת של פיתוח המערכת האלקטרונית, החשמלית, בניית אב הטיפוס והכנת המוצר לייצור:

שלבי התכן העיקריים כוללים בדרך כלל:

1- פגישה ראשונית והגדרת דרישות הפרויקט (ללא עלות).

2- PDR - תכן ראשוני מקדמי והצגת מספר קונספטים ואפשרויות תכן.

3- CDR - תכן פרטני של הקונספט הנבחר, הפקת קבצים לייצור, שרטוטים ורשימת חלקים.

4- בניית אב טיפוס או מודל עובד, להוכחת היתכנות ניסויים ובדיקות או להצגה בפני משקיעים וקונים פוטנציאלים.

5- במידת הצורך, סבב שיפורים ושינויים ללא עלות נוספת.

6- שירותים נלווים כגון הפקת סרטוני אנימציה למשקיעים, מצגות, הוראות הרכבה והתקשרות עם מפעלים.

7- במידת הצורך, התנעת קו ייצור או ייצור סדרות ראשונות של המוצר בישראל או במזרח.

לפרטים נוספים וקבלת הערכה של עלויות הפרויקט שלך, ניתן ליצור קשר עם אחד מאנשי הקשר שלנו.