אסטרטגיית הגנה על קניין רוחני - הגנה על רעיון לפטנט חדש

תהליך קבלת פטנט בגרסא הפשוטה שלו מצטייר בתחילה בתור מחשבה על רעיון מסוים שנמצא חדש ושימושי לאחר חיפוש ראשוני. אם וניתן אישור ממשלתי על כך שההמצאה ראויה להירשם כפטנט, חל איסור על ייצורה, ייבואה או מכירתה על ידי הזולת.

הגנה על ההמצאה

לעתים קרובות ובתחום ההיי טק בעיקר המודל שתואר לעיל נחשב לפשטני ולא משרת את צרכי החברה העוסקת בפיתוח טכנולוגיות חדישות בתחומים דינאמיים. גם אם אותה החברה אכן מציעה פיתרון חדש שלא קיים בשוק וגם אם הושג עליה פטנט יתכן כי המתחרים יעקפו אותו בקלות יתרה ומכאן עולה הצורך להגן על אותו הפיתרון. בפועל המשימה הזו מורכבת לנוכח קצב הפיתוח והכמות האדירה של פרסומים ובפרט פטנטים בתחום הטכנולוגי בהן מתמחות לא מעט חברות ישראליות.

?האם ניתן להגן על המצאה באמצעות פטנט אחד בלבד

ניתן להגן על רעיון כולל המורכב מכמות בלתי מבוטלת של פרטים קטנים באמצעות פטנט אחד אולם על כל הפרטים הללו שיכולים להגיע לעשרות אם לא יותר אין אפשרות בדרך כלל מפאת שיקולים כלכליים לספק הגנה בעזרת פטנט נפרד עבור כל אחד מהם. לשם כך חשוב לקנות זמן ראשית משום שהגשת בקשה לפטנט בשלב הראשוני של הפיתוח איננה מאפשרת לדעת חד משמעת ובו ברגע אלו מהאפשרויות היישומיות יהיו בעלות חיות טכנולוגית. מעבר לכך קשה לאמוד בשלבים אלו גם על ההצלחה העסקית של ההמצאה.

היערכות מבעוד מועד

קניית זמן מקנה ליזם אפשרות לדחות את הנוסח הסופי של התביעות המגדירות את ההמצאה, עם זאת בדרך כלל אין אפשרות לתבוע מונופול על פרטים שנעדרו בבקשה המקורית לפטנט. חשוב אם כם בעת כתיבת הבקשה להצטייד בתחמושת שתסייע להתמודדות עם טענות הבוחן ואף עם אלו המוגשות על ידי הצד הנגדי בבית המשפט.