חברת אקסלרטור מהרצליה - AltaLab

AltaLab היא חברת אקסלרטור המפעילה תכניות אקסלרטור בהרצליה. משך תקופת התכנית הוא 3 חודשים ובכל מחזור מתקבלות עד 5 חברות שונות. AltaLab מתנה את השתתפותן של החברות בנתח של שלושה אחוזי מניות. עד כה, סיימו 2 חברות את תכנית האקסלרטור של AltaLab.