משקיע מיקרו הון סיכון - אורי גלזר

Ori Glezer
אורי גלזר

אורי גלזר הוא משקיעMicro  הון סיכון אקטיבי הממוקם בישראל ונוהג להשקיע במיזמים 
בתחום הפיננסי.