משקיע הון סיכון פעיל בישראל - אורן כוכבי

Oran Kochavi
אורן כוכבי

אורן כוכבי הוא משקיע הון סיכון הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים 
ישראליים. נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K700 ל-M1 דולרים. בעבר השקיע 
בחברות  Kytera, SixGill, EpiTech, N-Join, FusePoint, sPARK, FieldIn, 
Eagantu.