משקיע הון סיכון בישראל - אייל ניב

Eyal Niv
אייל ניב

אייל ניב הוא משקיע VC  הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות נמוכה מול מיזמים 
ישראליים.