משקיע מיקרו הון סיכון ואנג'ל מסן פרנסיסקו - איתמר נוביק

Itamar Novick
איתמר נוביק

איתמר נוביק הוא משקיע Micro VC/אנג'ל הממוקם בסן פרנסיסקו, בעל רמת פעילות 
נמוכה מול מיזמים ישראליים. איתמר מתעניין בעיקר בהשקעות בתחומים צרכניים. נוהג 
להצטרף להשקעות בסכומים שבין K25 ל-K100. בעבר השקיע בחברות Weave, 
Suiteness, Tile, ZenDrive, automatic, Crediable. Check, SohoOS 
(Historical).