משקיעים ישראליים

Esther Barak-Landes
Dov Yarkoni
Gal Ringel

אסתר ברק-לנדס / דוב ירקוני / גל רינגל

משקיעים הממוקמים בישראל. נוהגים להצטרף להשקעות בסכומים של כ-K550. בעבר 
השקיעו בחברות revuze.it, Evolita,Mobilibuy,Adstrix, Zollo, Wizer, vBrand ועוד.