משקיע אנג'ל ישראלי - אריאל אייזנברג

Ariel Eisenberg 
אריאל אייזנברג

אריאל אייזנברג הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל ומתעניין בעיקר בהשקעות בתחום 
המובייל. אריאל נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K25 ל-K100. כדאי לפנות אליו 
בשלב הוכחת הטכנולוגיה.