משקיע אנג'ל בישראל - אריה מרגי

Aryeh Mergi 
אריה מרגי

אריה מרגי הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות בינונית מול מיזמים 
ישראליים. בעבר השקיע בחברות כגון Active Path, ExtremeIO.