משקיע הון סיכון ישראלי - אריק קליינשטיין

Arik Kleinstein 
אריק קליינשטיין

אריק קליינשטיין הוא משקיע VC הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים 
ישראליים. אריק מתעניין בעיקר בהשקעות בתחום המובייל. נוהג להצטרף להשקעות 
בסכומים של K500 ומעלה. כדאי לפנות אליו בשלב הלקוחות הראשוניים. בעבר השקיע 
בחברות כגון LightCyber, Aorato, Insightera, YouAppi, CyberX