משקיע מיקרו הון סיכון ישראלי - בועז שונמי

Boaz Shunami

בועז שונמי

בועז שונמי הוא משקיע מיקרו הון סיכול ישראלי הממוקם בישראל. בועז שונמי נוהג להשקיע במיזמים בתחומי הסייבר ובתחום הנוירו-מדעים בסכומים של 25,000-200,000 דולרים.

בועז אינו מציב דרישה מסוימת באשר לשלבי פיתוח או שלבים בהם נמצאת חברה או ארגון עסקי (למשל- חברות חדשות, חברות עם הוכחה טכנולוגית, חברות שברשותן אב-טיפוס מוכן). בועז השקיע בעבר בחברת CYFORT.