משקיע ישראלי פעיל - דיוויד אסיה

David Assia
דוויד אסיה

דיוויד אסיה הוא משקיע הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים 
ישראליים. נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K50 ל-K500. בעבר השקיע בחברת 
Askem.