משקיע הון סיכון ישראלי - יובל בחרב

Yuval Baharav

יובל בחרב

יובל בחרב הוא משקיע הון סיכון ישראלי הממוקם בישראל. יובל נוהג להשקיע בתדירות בינונית במיזמים ישראלים בסכומים של 100,000-1,500,000 דולרים. הוא השקיע בעבר בחברות:SpacePharma, Twiggle, Cabara, 7 Elements, BrandShield, NanoRep.