משקיע פעיל מישראל - נמרוד מאי

Nimrod May
נמרוד מאי

נמרוד מאי הוא משקיע הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים 
ישראליים. נמרוד נוהג להצטרף להשקעות בסכומי K500 ל-M2. בעבר השקיע בחברות  
Cloudyn, Pose, Otonomic, GetYou, OpenLegacy