משקיע מניו יורק - נתנאל ברוכיאן

Natanel Barookhian
נתנאל ברוכיאן

נתנאל הוא משקיע הממוקם בניו יורק, בעל רמת פעילות בינונית מול מיזמים ישראליים. 
נוהג להיכנס להשקעות בתחומים שבין K50 ל-K250. בעבר השקיע בחברות  Hydration 
Labs, LedgerX.