משקיע פרטי אקטיבי - עדי פונדק-מינץ

Adi Pundak-Mintz 
עדי פונדק –מינץ

עדי פונדק-מינץ הוא משקיע אנג'ל אקטיבי הממוקם בישראל ופועל בעיקר בה. השקיע 
בעבר בחברות כגון Tipalti, BlazeMeter, SponsorPay וכו'.